Treasures of ancient Georgia

5 Days tour
Day 1

Day 1

Tbilisi – Mtskheta – Dzalisi – Uplistsikhe – Atenis Sioni – Borjomi

Day 2

Day 2

Borjomi – Vardzia – Khertvisi – Borjomi

Day 3

Day 3

Borjomi – Mestia

Day 4

Day 4

Mestia – Ushguli – Mestia 

Day 5

Day 5

Mestia – Tbilisi 

Call Now